Automatic Transmission Stop Leak


  • Stopt lekken in de transmissie

  • Houdt afdichtingen en pakkingen zacht en soepel

  • Revitaliseert droog afkrimpende afdichtingen

  • Mengt met alle door de fabriek goedgekeurde transmissievloeistoffen, inclusief synthetische vloeistoffen

  • Niet-corrosief, niet-verstoppend, en niet-schuimend.Stopt lekken tot en met 0.9mm